Ajankohtaista


RATKAISU HYRYLÄ-LAHELA-PAIJALAN LIIKENNEONGELMIIN

 

Teiden rakentamisessa on katsottava kauas tulevaisuuteen, sillä rakennus voidaan purkaa, mutta tie on ikuinen.

Vaihtoehtoni Hyrylän Itäiselle ohitustielle saa yhä laajempaa kannatusta. Nykyinen hallituksen linjaama Hyrylän Itäinen ohitus ei ole ratkaisu Keski-Uudenmaan eikä edes Tuusulan liikenneongelmiin, jotka ovat vaikeat etenkin Lahelassa ja Paijalassa

Järvenpään ja Keravan liikennemäärät kasvavat tulevaisuudessa ja suunniteltu radanvarren rakentaminen Keravan ja Järvenpään välille synnyttäisivät todellisen liikennesumpun suurine liikennemäärineen ja 4-kaistaisine teineen keskelle Tuusulaa. Tämä on Tiehallinnon tavoite, mutta onko se Tuusulan etu?

Tuusula-Kerava-Järvenpään sijainti on ihanteellinen liikenteellisesti kolmen moottoritien välissä. Tätä vahvuutta pitäisi käyttää hyväksi ja ohjata liikenne jo olemassa oleville moottoriteille. Onko mitään järkeä rakentaa uusi moottoritie Järvenpäähän asti ja lisätä Tuusulan läpikulkuliikennettä?

Pitemminkin Järvenpääntien tulevaisuus pitäisi olla sama kuin Lahelantien; se liitetään katutoimituksella osaksi Tuusulaa, koska kaavoitus etenee tien molemmilla puolilla. Nykyinen Tiehallinnon ja Tuusulan suunnitelma riitelee karkeasti tätä luonnollista kehitystä vastaan.

Tuusula, Kerava ja Järvenpää tulisi nähdä liikenteellisenä kokonaisuutena. Sen keskellä oleva moottoritie pirstoisi kasvavaa puutarhakaupunkia ja estäisi sen kehitystä eheäksi kokonaisuudeksi.

Olen ratkaissut liikennepulman ja sen toteuttamiseksi tarvitsemme kolme hanketta sekä laajemman mittakaavan kartalla:

1. Tiehallinto rakentaa Hyrylä-Rantatien seudun itäisen ohituksen liittämällä rakennettavan radanvarren tien Yli-Keravan kohdalla Lahden moottoritielle, jonne ohjataan Järvenpään ja Pohjois-Keravan lisääntyvä liikenne.

2. Tiehallinto rakentaa Hyrylä-Paijalan läntisen ohituksen Järvenpäästä Hämeenlinnan moottoritielle ja/tai Kehä 4:lle Espoon suuntaan ohjautuvaa liikennettä varten. Läntinen ohitus liittyy myös Tuusulan moottoritielle.Tämä ratkaisee myös Lahelan-Paijalan liikenneongelmat.

3. Rakennetaan Lahelan orsi helpottamaan Lahelan/Paijalan ruuhkia.

Valtio on asettanut suuret kasvutavoitteet Keski-Uusimaan kunnille. Valtion pitää tehdä oma osuutensa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä huolehtia tiestön rakentamisesta ja joukkoliikenteen kehittämisestä.

Esittämäni kokonaisuus sisältää myös sen, että suunniteltu Hyrylän itäinen ohitustie korvataan tehokkaalla katuverkostolla, jonka ympärille voidaan kaavoittaa maaseutumaiseen kaupunkikuvaan sopivaa pientalorakentamista.